Ga naar de inhoud

ANBI

Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden heeft de ANBI-status. Als ANBI moeten wij op de website de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
   Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden
  • Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten?
   Niet van toepassing
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
   815591275
  • de contactgegevens van de instelling
   De Stichting is te contacteren via het contactformulier op de website of via: penningmeester@sintijmuiden.nl
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
   De activiteiten van de stichting bestaan uit:
   • het jaarlijks realiseren van aankomst en intocht van Sint Nicolaas in IJmuiden;
   • het in bijzondere gevallen- ter uitsluitende beoordeling van het bestuur-(doen) organiseren van andere activiteiten, manifestaties en festiviteiten ten behoeve van kinderen;
   • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan
   De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn hieronder te vinden.
  • de functie van de bestuurders / de namen van de bestuurders
   De Stichting heeft een dagelijks bestuur ingesteld, bestaande uit:
   – J. Dekker – algemeen lid
   – P. van Soest – Penningmeester / Secretaris
   – N. Korver – algemeen lid
   Indien u meer informatie wenst over de samenstelling van het bestuur, verzoeken wij u contact op te nemen via het contactformulier op de website of via: penningmeester@sintijmuiden.nl
  • het beloningsbeleid
   Het bestuur functioneert op vrijwillige basis. Als gevolg hiervan kunnen de bestuursleden aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding volgens de vastgestelde fiscale normen. De bestuursleden hebben tot op heden afgezien van deze vergoeding.
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
   Een activiteitenverslag wordt niet opgesteld. De activiteiten zijn beperkt tot het organiseren van de jaarlijkse Sinterklaasintocht in IJmuiden. 
  • een financiële verantwoording
   De financiële verantwoording is hieronder te vinden.

Sint IJmuiden

Wij zijn Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden en sinds jaar en dag bezig met de organisatie van het Sinterklaasfeest in IJmuiden. Als één van de meest spraakmakende intochten in de regio proberen wij ieder jaar een prachtig feest neer te zetten.


Contactgegevens