Sponsoring

Onze stichting wordt helaas op geen enkele wijze gesubsidieerd en daarom zijn wij volledig afhankelijk van sponsoring.

Ons team van enthousiaste vrijwilligers doen er alles aan om de intocht jaarlijks door te kunnen laten gaan en zijn daarom op zoek naar sponsoren die net als wij het sinterklaasfeest een warm hart toedragen en ons financieel willen ondersteunen.

Indien u ons wil steunen, door onze ANBI-status is het mogelijk om donaties fiscaal terug te vorderen. We zijn geregistreerd onder nummer 815591275 bij de belastingdienst. U kunt uw donatie overboeken op ons IBAN nummer NL83RABO0383622115 t.n.v. Stichting Sinterklaas Comité IJmuiden.